top of page

Travel Agents - Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Direct Travel Transfer

Reisgegevens
U dient uw reisgegevens te vergelijken met de gegevens die vermeld staan op de factuur en/of bevestiging van New York Taxi. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen of op enige andere manier niet correct/compleet zijn neem dan zo spoedig mogelijk contact op met 0111-46.46.46 of stuur een e-mail naar dtt@newyorktaxi.nl. Zonder tegenbericht zijn de op dit formulier opgenomen gegevens definitief en is New York Taxi niet aansprakelijk als deze achteraf niet correct zijn gebleken. In geval van een boeking via een reisbureau worden deze gegevens door uw reisagent gecontroleerd. U ontvangt na een aanpassing altijd een nieuwe bevestiging.

 

Voertuigen en personeel

New York Taxi zet voor deze service uitsluitend haar beroemde Yellow Cabs en Executive S.U.V. in, al naar gelang uw bestelling. De auto wordt in zijn geheel aan u verhuurd, er worden geen passagiers onderweg opgehaald. U bent dus verzekerd van comfortabel vervoer met uitsluitend ervaren chauffeurs. Indien het bestelde soort voertuig om welke reden dan ook niet beschikbaar is behoudt New York Taxi zich het recht voor vervangend materieel in te zetten zonder meer- of minderprijs. Bij een technische storing onderweg of planningsfout zorgt New York Taxi voor een oplossing. Wanneer deze oplossing niet binnen een termijn van 45 minuten kan worden gevonden wordt in overleg met u voor vervangend vervoer gezorgd. Wanneer u binnen deze termijn zelf ander vervoer verkiest dan is dit voor uw eigen rekening en zonder recht op restitutie.

Bagage

In principe kunnen 3 full-size harde koffers in een Yellow Cab of Borough Cab en 6 full-size harde koffers in een S.U.V. worden meegenomen. Alle bagage moet uit veiligheidsoverwegingen in de daarvoor bestemde ruimte(s) kunnen worden vervoerd.Vervoer van ski’s, surfplanken, fietsen e.d. is niet mogelijk. New York Taxi is niet aansprakelijk voor het zoekraken van- of schade aan uw bagage.


Ophaaltijdstip en ophaalpunt heenreis
Het ophaaltijdstip wordt bij de reservering aan u doorgegeven of bevestigd wanneer u zelf dit tijdstip heeft aangegeven. De marge rondom het ophaaltijdstip is 15 minuten (ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is dient u direct contact op te nemen met onze centrale. De tarieven zijn gebaseerd op één ophaaladres. Extra adressen zijn mogelijk indien op de route en tegen een toeslag vanaf € 10,- per adres. Indien niet op de rechtstreekse route naar de bestemming wordt het geldende metertarief in rekening gebracht. Extra ophaaladressen moeten vooraf zijn gemeld i.v.m. de tijdsplanning van de rit.

Terugreis

In geval de opgegeven aankomst is vertraagd hoeft u dit in het geval van een vliegreis niet door te geven. New York Taxi houdt hier al rekening mee mits het retourvluchtnummer bij ons bekend is. In alle andere gevallen dient u dit z.s.m. door te geven aan onze centrale via 0111464646, via e-mail aan dtt@newyorktaxi.nl of via een SMS/Whatsapp bericht naar +31651596061.Onze auto arriveert het afgesproken aantal minuten na uw aankomst. Op die manier heeft u voldoende tijd om uw bagage op te halen. Onze chauffeur neemt indien mogelijk telefonisch contact met u op zodat u niet onnodig “op de uitkijk” hoeft te staan. Indien u niet gereed bent op de bestelde tijd, wij u niet kunnen bereiken en u heeft zelf geen contact opgenomen met onze centrale kan uw retourrit vervallen, zonder restitutie. Wachttijd wordt in rekening gebracht à € 9,00 per 15 minuten. Bij vertragingen na aankomst bij bv. de afhandeling van uw bagage verzoeken wij u direct contact op te nemen met onze centrale zodat de chauffeur hiervan op de hoogte kan worden gesteld. Dit heeft geen effect op de wachttijd vergoeding. Onze tarieven zijn gebaseerd op één afleveradres. Extra adressen zijn mogelijk wanneer ze op de route liggen en tegen een toeslag vanaf € 10,- per adres. Adressen die niet op de rechtstreekse route naar de bestemming liggen worden tegen het geldende metertarief in rekening gebracht. Extra adressen moeten vooraf zijn gemeld i.v.m. de tijdsplanning van de rit.

Vertragingen onderweg
New York Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u niet tijdig op de plaats van bestemming arriveert. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij er alles aan doen om dit te voorkomen.

Wijziging gegevens en/of datum van uw terugreis
Uiterlijk 24 uur voor aankomst van het opgegeven tijdstip of indien u eerder aankomt, uiterlijk 24 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u de wijziging zelf aan ons door te geven. Neem bij calamiteiten rond uw retourreis altijd contact met ons op om in overleg tot een oplossing te komen. Zonder uw tijdige bericht en zonder tijdige informatie van uw vervoerder wordt de extra wachttijd in rekening gebracht à € 9,00 per 15 minuten. Als uw reisgegevens wijzigen moet opnieuw worden gekeken of er capaciteit beschikbaar is. U ontvangt altijd een nieuwe bevestiging.

Betaling
Het vervoer dient vooraf te worden betaald. In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op de datum dat de rit wordt uitgevoerd, dient u bij de heenreis het hele factuurbedrag contant aan de chauffeur te voldoen. Zie voor de regels m.b.t. extra wachttijd op luchthavens de informatie onder “Terugreis”. Fooi is niet in de ritprijs inbegrepen.

Annulering
Bij annulering uiterlijk 48 uur voor vertrek ontvangt u een restitutie van de reissom onder aftrek van € 26,50 administratiekosten. Bij annulering binnen 48 uur voor vertrek ontvangt u geen restitutie.

KlachtenKlachten rond uw vervoer kunt u melden bij onze centrale via 0111-46.46.46. New York Taxi heeft een klachtenprocedure en zorgt ervoor dat klachten serieus en binnen een redelijke termijn worden behandeld.

v2024-01

bottom of page